Mariusz Gliński 10 min

  CRM dla firm produkcyjnych wspierający sprzedaż i marketing

  Branża produkcyjna to najszybciej rozwijający się sektor polskiej gospodarki. Jednak nowoczesny park maszynowy, rozwiązania techniczne, zaawansowane oprogramowanie do zarządzania produkcją, nie idą w parze z rozwiązaniami dla obszarów marketingu i sprzedaży.

  O ile często w firmach istnieje rozbudowany dział sprzedaży, to równie często nie ma wzmocnionego zespołu marketingu. Wiele firm dynamicznie się rozwijając, dochodzi do punktu, kiedy chce inwestować w marketing oraz usprawniać dalej dział sprzedaży – i tym firmom produkcyjnym może pomoc CRM HubSpot.

  Branża produkcyjna nie może obyć się bez rozwiązań do zarządzania produkcją, często spotykanych w postaci systemów ERP, koniecznej jest, aby systemy CRM dla produkcji i marketing automation gwarantowały łatwe połączenie z różnymi aplikacjami dzięki integracjom.

  HubSpot ma odpowiedni interfejs umożliwiający podłączenie się m.in. do Comarch Optima, jak i innych systemów wystawiających odpowiednie API. 


  Zobaczmy więc, jak pomaga HubSpot CRM branży produkcyjnej i w jakich obszarach do tej pory wspieraliśmy klientów.

   

  New call-to-action

   

  Jak CRM dla firmy produkcyjnej wspiera procesy sprzedaży


  Powtarzalna sprzedaż i mnóstwo drobnych zleceń

  Częstą charakterystyką zespołów sprzedaży w filmach produkcyjnych jest konieczność obsłużenia dużej liczby powtarzalnych transakcji, pojawiających się w postaci ponownym zamówień. Sprzedawcy pełnią również rolę zespołu obsługi klienta, przyjmując i zarządzając realizacją tych zleceń. Przez to wykonują podczas swojej pracy wiele zadań administracyjnych, które mogą stanowić ponad 40% wszystkich działań wykonywanych podczas dnia. 

  Kluczowe staje się więc umożliwienie sprawnej realizacji zleceń, ich rejestracji i zapewnienia porządku w procesach.


  W tej sytuacji zawsze sprawdza się analiza procesu sprzedaży i wprowadzenie automatyzacji np. zakładania nowych transakcji oraz przyspieszenie wprowadzania danych. W tej sytuacji pomagamy w procesach obsługi zleceń za pomocą funkcji Inbox w HubSpot, która umożliwia: przechwycenie otrzymywanej korespondencji mailowej i trzymanie jej w jednym miejscu oraz kontrolę nad jej obsługą i zamianą w transakcję.

  📌 Dzięki automatyzacjom w CRM dla produkcji sprzedawca oszczędza czas, dysponuje lepszym raportowaniem, monitoruje efektywność swojej pracy, znajduje wąskie gardła i je ogranicza.

  Konieczność budowy nowych kanałów dotarcia do klienta – budowa nowych baz oraz procesów prospectingu

  Wielu klientów z branży produkcyjnej dotychczas w swoich działach sprzedaży stosowało procesy niewspierane przez określoną technologię. W zespołach często brakowało narzędzi do prospectingu i budowy baz. Były one realizowane często poprzez odwiedzanie określonych firm czy zakupy gotowych baz danych. Działania te nie są jednak efektywne, przeważnie pracochłonne i bez odpowiedniego wsparcia systemowego nie przynoszą dobrego zwrotu w postaci nowych klientów.

  W BusinessWeb wychodzimy w tej sytuacji znacznie poza samo wykorzystanie HubSpot CRM. Pomagamy firmom produkcyjnym zbudować cały ekosystem procesów i aplikacji wspierających prospecting.

  📌 HubSpot CRM dzięki funkcjom Target Account, automatycznym sekwencjom maili, integracjom z Leadfeeder, ZoomInfo, Surfe i LinkedIn Sales Navigator, umożliwia działom sprzedaży szybką budowę procesów pozyskiwania nowych klientów.

  Podczas wielu wdrożeń transfer wiedzy o możliwych nowych działaniach czy aplikacjach oraz praktykach i zastosowaniach w codziennych działaniach sprzedażowych, jest kluczowym elementem naszej pracy wdrożeniowej.

  Dzięki integracji HubSpot CRM z aplikacjami zewnętrznymi klienci z branży produkcyjnej oszczędzali czas na tworzeniu baz danych i wymianie informacji. Zyskali precyzyjne wyjście do potencjalnych klientów.

  W przypadku konieczności podniesienia kompetencji z zakresu prospectingu nasi klienci wspierali się szkoleniami w Akademii Skutecznego Sprzedawania Karola Bartkowskiego.

  Dzięki Akademii podnieśli umiejętności prowadzenia rozmów sprzedażowych, zarówno tych telefonicznych, jak i tych prowadzonych podczas wizyt u klientów offline.


  Wsparcie pracy w terenie – aplikacja mobilna HubSpot CRM dla firmy produkcyjnej

  W firmach produkcyjnych często występuje konieczność pracy sprzedawców w tzw. terenie. Pracownicy muszą mieć dostęp do danych klientów, historii zamówień, czy miejsca, gdzie można umieścić pomysły na temat potrzeb klientów. W takiej sytuacji często w procesie sprzedaży osadzamy aplikację mobilną HubSpot CRM.

  📌 Dzięki aplikacji mobilnej HubSpot CRM pracownicy sprzedaży w branży produkcyjnej mają dostęp do najważniejszych danych o kliencie, rejestracji nowych transakcji, robienia notatek na temat zamówień, czy zebrania ankiety dotyczącej produktów.

  Współpraca działu sprzedaży z zespołami wsparcia – działy produkcji, jakości, logistyki, księgowości, finansów 

  Dział sprzedaży w firmach produkcyjnych często nie pracuje sam nad transakcjami. Wspiera się komunikacją z innymi działami, biorącymi udział w procesach sprzedaży, takimi jak produkcja czy finanse.

  📌 HubSpot CRM dzięki nielimitowanym darmowym użytkownikom pozwala całej organizacji na dostęp do procesów sprzedaży. Inne działy mogą pracować ze sprzedażą na danej transakcji, wymieniać informacje, dołączać dokumenty. 

  A dzięki ustawionym automatyzacjom w HubSpot CRM w branży produkcyjnej płynnie przekazywane są zadania, wysyłane maile i notyfikacje do wszystkich osób biorących udział w pracy nad daną transakcją. Tym samym zapewniony jest sprawny proces realizacji sprzedaży i przepływu informacji pomiędzy zespołami w firmie.

  Pracując nad wdrożeniem procesów sprzedaży w firmach produkcyjnych, pomagaliśmy w integracji procesów sprzedażowych z resztą organizacji, poprzez wskazanie możliwości wymiany informacji, eliminacji pracy na mailach i sprawnego przepływu informacji.


  Integracja z systemami do zarządzania produkcją i zamówieniami – ERP

  W firmach produkcyjnych większość zamówień jest realizowana przez do tego dedykowane systemy. Dane z tych systemów są kluczowe dla sprawnej pracy sprzedawców, dlatego tak ważna jest możliwość połączenia CRM w branży produkcyjnej np. z systemem ERP.

  W BusinessWeb mamy zespół wsparcia IT i interfejsów, który wykonał wiele interfejsów do HubSpot i służy pomocą od konsultacji, po wykonanie prac.


  W wielu przypadkach klienci coraz częściej wybierają też wdrożenie HubSpot Operations Hub, który ułatwia wymianę danych bez konieczności budowy zewnętrznych aplikacji do integracji z HubSpotem.

  📌 HubSpot Operations Hub ma m.in. funkcje webhook, które ułatwiają integrację (jeżeli tylko infrastruktura po stronie klienta umożliwia ich podłączenie).

  W ramach usług BusinessWeb współpracujemy z najlepszymi dostawcami systemów ERP w Polsce takimi jak Comarch ERP Optima. Pomagamy w koordynacji i realizacji prac.

   

  Jak CRM dla firmy produkcyjnej może wspierać procesy marketingowe

  Charakterystyka procesów marketingowych i wsparcie HubSpot dla działów marketingu w firmach produkcyjnych.

  W firmach produkcyjnych często występuje sytuacja braku rozwiniętego działu marketingu. Natomiast w przedsiębiorstwach, które go mają, wyzwaniem staje się zorganizowanie pracy w taki sposób, żeby poszczególne działania marketingowe przynosiły oczekiwany wzrost. Dlatego firmy produkcyjne, które decydują się na wdrożenie HubSpot CRM, wspieramy w różnych scenariuszach.

  • Pierwsze kroki w działaniach marketingowych online i mało doświadczony zespół

  Dział marketingu nie obsługiwał do tej pory działań online i stał przed stworzeniem określonej strategii. Potrzebował narzędzi, żeby od początku wszystko poukładać i mierzyć. Dodatkowo, ze względu na swoje początki, wsparcie merytoryczne w prowadzeniu działań marketingowych było na wagę złota.

  W tym przypadku tworzyliśmy dla firm strategię działań marketingowych opartą na inbound marketingu oraz łaczyliśmy ją z wdrożeniem HubSpot Marketing Hub.

  Kluczowym było też zapewnienie zespołowi marketingu określonego wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzania prac i pomocy w ich realizacji. Często bowiem kompetencje w marketingu tworzone są od zera, z osób pracujących już w firmie, które nie mają doświadczenia.

  • Konieczność uporządkowania działań i zwiększenia zwrotu z inwestycji

  Dział marketingu prowadził wiele działań online, ale dotarł do punktu, w którym krytyczne stało się lepsze mierzenie efektów prac oraz zwiększania ich skuteczności. Poszukuje też innych działań, żeby skuteczniej budować nowe kanały dotarcia do klientów (np. takich jak strategia account-based marketing – ABM).

  W tym scenariuszu wdrożenie HubSpot porządkowało infrastrukturę aplikacji. Podczas prac dostarczyliśmy najlepsze praktyki budowy kampanii ABM na HubSpot oraz integrowaliśmy działania prospectingowo-sprzedażowe z marketingowymi, dzięki pracy obu działów na jednej platformie.

  📌 Niezależnie od scenariusza, w którym funkcjonuje dział marketingu HubSpot pomaga zarówno początkującym, jak i zaawansowanym zespołom.

  Zespół BusinessWeb ma zarówno kompetencje wdrożeniowe, jak i zapewnia pełne wsparcie w zakresie tworzenia strategii marketingowych opartych na inbound marketingu czy prowadzenia działań na HubSpot.


  W ramach wdrożeń HubSpot w branży produkcyjnej nasze działania koncentrowały się nie tylko na uruchomieniu narzędzia do obsługi prowadzonych działań marketingowych.

  Klienci otrzymywali często wsparcie w zakresie:

   

  • Zwiększenia kompetencji zespołu marketingu i pomocy w budowie jego profesjonalnej funkcji. Dzięki dostępowi do zespołu wsparcia marketingowego BusinessWeb Marathoner – osoby z marketingu miały stały kontakt z doświadczonym zespołem i mogły weryfikować przyjęte założenia oraz lepiej planować prace.  
  • Stworzenia strategii inbound marketing, nadającej wdrożeniom HubSpot dynamiki wyników oraz dostarczającej marketingowi kompleksowego planu działań.
  • Budowy nowych baz danych kontaktów

  Takie działania były możliwe dzięki: procesom opartym na systemach, które analizują odwiedzające firmy na stronie WWW (LeadFeeder), wdrożeniu zbudowanych baz (aplikacje Surfe oraz LinkedIn Sales Navigator). Dzięki budowie baz zespół sprzedaży otrzymał nowe kontakty do pracy. 

  • Dotarcia do wąskich grup klientów

  Wdrożenia strategii opartych na account-based marketingu i targetowanie wybranych, wąskich grup klientów, w szczególności u klientów działających na ograniczonych rynkach i przy długich cyklach sprzedaży.

  • Budowy treści eksperckich

  Stworzenie strategii treści i organizacji procesów wokół ich tworzenia; tam, gdzie firmy startowały z działaniami online lub miały treści, ale nie widziały z nich realnych zwrotów.

  Rekomendacje od firm produkcyjnych gdzie wdrożyliśmy CRM

  Poznaj opinie naszych klientów

  Radmot rekomendacje o wdrożenie crm dla firm produkcyjnych

  CFI_rekomandacje

  Pfleiderer rekomendacje o wdrożenie crm dla firm produkcyjnych

   

  Nasza współpraca z firmami produkcyjnymi przyniosła znaczące ulepszenia w ich procesach zarządzania. Wprowadzając specjalistyczny system CRM dla produkcji, kluczowe operacje takie jak zarządzanie zamówieniami, planowanie produkcji czy monitorowanie dostaw stały się bardziej przejrzyste i efektywne.

  CRM dla firm produkcyjnych nie tylko uprościł codzienne obowiązki, ale także umożliwił lepsze zrozumienie dynamiki rynku i szybszą adaptację do zmieniających się warunków. Właściwie wykorzystany CRM HubSpot przynosi istotne korzyści dla sektora produkcyjnego.

   

  New call-to-action

  avatar

  Mariusz Gliński

  Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. Wspiera klientów do doborze najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań CRM oraz funkcji platformy HubSpot. Odpowiada za budowę wiedzy i świadomości klientów o rozwiązaniach HubSpot w Polsce.