Skip to content
Mariusz Gliński 6 min

Raportowanie działań sprzedażowych – jaki program zrobi to naprawdę dobrze i dlaczego HubSpot?

Raportowanie działań sprzedażowych to jedna z najbardziej pożądanych przez handlowców i dyrektorów sprzedaży funkcji systemu CRM.

Handlowcy marzą o tym, aby redagowanie raportów nie zabierało im zbyt wiele czasu i realnie ułatwiało pracę z klientem. Dyrektorzy oczekują, że okresowe raporty pozwolą trafnie ocenić skuteczność procesów sprzedażowych, aby wprowadzać potrzebne zmiany.

Jaki CRM wybrać, aby narzędzia do raportowania z jednej strony nie były czasochłonne, a z drugiej dawały naprawdę głęboki wgląd w kampanie sprzedażowe?

Naszym zdaniem jedno z najlepszych rozwiązań do raportowania sprzedaży mają narzędzia HubSpot. I udowodnimy dlaczego.

 

 

 

Stwórz dowolne raporty – także te niestandardowe

Dzięki raportom HubSpot możesz zgromadzić pełną wiedzę o całym procesie sprzedaży, dzięki czemu zoptymalizujesz pracę zespołu i stworzysz coraz skuteczniejsze kampanie sprzedażowe. Jednak jest jeden warunek – raporty sprzedaży muszą być dostosowane do wskaźników, które wybrałeś jako te, które decydują o sukcesie sprzedażowym.

Dlatego narzędzia HubSpot, obok standardowych raportów, pozwalają tworzyć własne zestawienia według określonych kryteriów. Standardowe raporty dostępne są w HubSpot CRM, z którego możesz korzystać w 100% bezpłatnie. Natomiast spersonalizowane raporty stworzysz dzięki oprogramowaniu do automatyzacji procesów sprzedaży – HubSpot Sales Hub oraz licznym dodatkom.

 
 
 

Standardowe raportowanie w HubSpot CRM

Raportowanie w HubSpot CRM opiera się na idei pulpitów nawigacyjnych (dashboardów). Pulpit nawigacyjny to po prostu zbiór raportów. U góry dowolnego pulpitu nawigacyjnego możesz łatwo zmienić zakres dat, jaki ma obejmować dashboard. Możesz także określić, kto ma dostęp do konkretnego pulpitu.

Praca z pulpitami jest bardzo komfortowa – przeciągaj, upuszczaj lub zmieniaj rozmiar poszczególnych raportów tak, aby dopasować ich rozmieszczenie zgodnie z potrzebami zespołu. Pulpity nawigacyjne mogą zawierać maksymalnie dziesięć raportów.

Dzięki dashboardom możesz nie tyko szybko dotrzeć do intersujących Cię danych, ale także łatwo dostrzec zależności pomiędzy nimi. Porównanie danych związanych z poszczególnymi aspektami procesu sprzedażowego, może ukazać Ci ciekawe zależności między poszczególnymi działaniami sprzedażowymi.

deal widok pulpicie nawigacyjnym raport sprzedaży


 

Rodzaje raportów

HubSpot CRM zawiera zestaw niezbędnych raportów sprzedaży, z których możesz korzystać od razu po instalacji oprogramowania. Oto kilka przykładów:

Prognoza transakcji

Ten raport sprzedaży pokazuje kwotę przychodów z transakcji na każdym etapie procesu sprzedażowego. Prognozowane przychody są obliczane poprzez pomnożenie kwoty transakcji przez prawdopodobieństwo etapu transakcji.

raport sprzedażowy - prognoza transakcji

 

Wyniki sprzedaży

Ten raport sprzedażowy zawiera podsumowanie postępów sprzedaży. Pokazuje kontakty, które zostały przypisane do konkretnego przedstawiciela w Twoim zespole, a także liczbę transakcji, które zostały utworzone i zamknięte.


wyniki sprzedaży raporty sprzedażowe


Wydajność

Ten raport sprzedaży pokazuje całkowitą liczbę połączeń, e-maili, spotkań i zadań, które Twój zespół zrealizował w wybranym przedziale czasowym.

raporty sprzedażowy - wydajność

Oferty zamknięte w porównaniu do celu

Ten raport sprzedażowy pokazuje przychody z zamkniętych transakcji w odniesieniu do całości zespołu sprzedażowego.

 
Ostatnia aktywność

Ten raport śledzi najnowsze połączenia, e-maile, spotkania i zadania zarejestrowane przez Twój zespół.

aktywność - śledzenie w raporcie sprzedażowym

 

Raporty niestandardowe w HubSpot Sales Hub


HubSpot CRM zapewnia zestaw niezbędnych raportów sprzedaży, który każdy zespół może wykorzystać całkowicie darmowo. Raporty te obejmują podstawowe składniki procesu sprzedaży. Jednak nie każdy zespół jest taki sam.

Aby uzyskać pełny obraz działań zespołu sprzedażowego, HubSpot oferuje w pełni profesjonalne narzędzie do mierzenia efektywności sprzedaży za pomocą HubSpot Sales Hub. Oprogramowanie można także rozbudować o liczne dodatki do raportowania. To właśnie one umożliwiają tworzenie niestandardowych raportów na podstawie danych, które są najważniejsze dla Twojego zespołu.

Kreator raportów niestandardowych to potężne narzędzie. Dzięki niemu możesz uzyskać niezwykle szczegółowe informacje związane z procesem sprzedaży. Oto niektóre z niestandardowych zestawień, jakie możesz uzyskać dzięki HubSpot Sales Hub:


Tablica wyników

Który z Twoich przedstawicieli pracuje aktualnie nad największą ilością transakcji? Jak blisko zamknięcia są te transakcje? Skorzystaj z tego raportu, aby rozwinąć odrobinę przyjaznej rywalizacji między swoimi przedstawicielami, którzy śledzą wzajemne swoje postępy.

tabala wyników raporty sprzedażowe

Lejki sprzedażowe

W jaki sposób Twoi sprzedawcy dbają o przesunięcie transakcji z jednego etapu sprzedażowego do kolejnego? W jakich miejscach zdarza się zatrzymanie lejka? Ten raport pomaga określić wzorzec w ruchu klientów w lejku sprzedażowym.

 

 

Szczegółowe prognozy

Którzy z Twoich przedstawicieli osiągną najlepsze efekty w danym miesiącu? Skorzystaj z raportu, aby się tego dowiedzieć.

„Zamknięta kwota” wskazuje to, co dotychczas sprzedał każdy przedstawiciel.
„Kwota prognozy” to przewidywanie efektów sprzedawcy wyliczone na podstawie bieżącego etapu transakcji.
„Kwota całkowita” to łączna liczba transakcji, które powinny zostać zamknięte w danym okresie.

 

Zaangażowanie

Jeśli twoi przedstawiciele nie realizują założonych efektów, musisz upewnić się, że wykonują oni wszystkie przewidziane działania. Czy liczba połączeń i e-maili jest wystarczająca? Czy agenci realizują odpowiednią liczbę spotkań? To wszystko przekłada się na ilość szans sprzedażowych, która pozwala na zamknięcie założonej liczby transakcji.

raport sprzedażowy zaangażowanie

 

HubSpot CRM i HubSpot Sales Hub to narzędzia, które z pewnością pozwolą trafnie ocenić efektywność sprzedaży. System HubSpot już w darmowej wersji udostępnia zaawansowane narzędzia do gromadzenia danych o klientach oraz automatyzacji działań sprzedażowych.

Łatwość generowania raportów oraz przyjazny interfejs to kolejne zalety narzędzi HubSpot. Inwestując natomiast w wersję PRO HubSpot Sales Hub oraz dodatki, możesz stworzyć raporty według dowolnych wskaźników skorelowanych precyzyjnie z obranymi KPI sprzedaży.

 

Webinary - Konfiguracja procesu sprzedaży 

avatar

Mariusz Gliński

CEO BusinessWeb/ RevPoint – Customer Success Manager

Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. W ramach realizacji projektów realizuje audyty wdrożeniowe w ramach swojej roli jako Customer Success Managera całego projektu, weryfikując czy realizowany projekt zapewnił klientowi pełną samodzielność działania na HubSpot, po jego zakończeniu.