Mariusz Gliński 6 min

  Plan sprzedażowy wzór – Pobierz Darmowy Szablon

  Wolisz słuchać niż czytać? Odtwórz poniżej 👌


  Poznaj elementy planu sprzedaży - zastosuj wzór planu sprzedaży opracowany przez BusinessWeb

  Jak opracować plan sprzedaży, który będzie w kompleksowy sposób traktował podejście do pozyskiwania klientów B2B, współpracy z innymi działami firmy oraz tego, w jaki sposób reszta organizacji może pomóc działowi sprzedaży w osiąganiu jego celów? Jakie powinny być elementy planu sprzedaży?

  Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zastosuj darmowy szablon planu sprzedaży opracowany przez BusinessWeb.

  Szablon Planu Sprzedaży

   

  Czym jest plan sprzedażowy?

  Plan sprzedażowy to nie tylko opracowanie i wyznaczenie celów sprzedażowych. To także szereg działań, które pomogą lepiej zrozumieć ofertę Twojej firmy, pozycję rynkową czy działania wspierające pozyskiwanie klientów B2B.

  Roczny plan sprzedaży to przede wszystkim dokument, którego poszczególne elementy mają służyć działom sprzedaży B2B, aby w czytelny sposób usystematyzowały wiedzę dotyczącą działań, narzędzi, celów i profilu modelowego klienta firmy.

  Dodatkowo planowanie sprzedaży dostarcza nam samym, a także organizacjom, z którymi współpracujemy, informację o tym, w jakim kontekście sprzedażowym działamy i jakie cele chcemy zrealizować. Biznesplan nie służy więc tylko samemu działowi sprzedaży. Jest to dokument, który ma pomóc wszystkim w firmie lepiej wspierać zespół sprzedaży, aby mógł spełnić stawiane przed nim wyzwania.

  wzór plan sprzedaży do pobrania przykład

   

  Działania otoczenia biznesowego firmy jako kluczowy element planu sprzedaży

  Plan sprzedażowy, aby był skuteczny, musi zawierać wiele elementów na pozór ze sprzedażą niezwiązanych. 

  Dotyczy to między innymi takich zagadnień jak:

  • czym jest firma,
  • jaka jest jej historia,
  • jakie sprzedaje produkty i usługi,
  • jakie usługi i produkty są dla niej priorytetowe.

  Są to wszelkie informacje, które wprowadzają podstawową wiedzę o firmie

  Plan sprzedażowy powinien zawierać także elementy związane z działaniami otoczenia rynkowego firmy, czyli pozycjonowaniem firmy, porównaniem i analizą konkurencji, działaniami związanymi z reklamą i pozyskiwaniem klientów. W planie sprzedaży powinny być także ujęte informacje, jakie działania prowadzimy obecnie, aby pozyskać określone grupy klientów.

  Nawet jeżeli one obejmują ogólny opis działań, ich wymienienie w planie sprzedaży ma duże znaczenie dla komunikacji wewnątrz firmy oraz wpływa na zrozumienie przez dział sprzedaży tego, w jaki sposób marketing może pomóc w realizacji określonych celów.

   

  Plan sprzedaży to dzielenie się wiedzą o narzędziach i wykorzystywanych rozwiązaniach

  Ważnymi elementami związanymi z planowaniem sprzedaży jest określenie narzędzi oraz materiałów zastosowanych w procesie sprzedaży. Warto, aby plan sprzedaży zawierał wykaz narzędzi wykorzystywanych przez sprzedawców takich jak CRM, szablony e-mail, oprogramowanie niezbędne do efektywnego zarządzania sprzedażą, case study ze wdrożeń u klientów czy różnego rodzaju szablony dokumentów i prezentacji sprzedażowych.

  Zebranie tych informacji w jednym miejscu daje wiedzę o tym, jakimi narzędziami posługuje się organizacja. Poprawia też efektywność wykorzystywania narzędzi przez różne osoby, które mogły być do tej pory nieświadome istnienia różnych narzędzi sprzedażowych.

   

  Strategia pozyskiwania klientów

  Nasze działania dla pozyskiwania klientów nie dotyczą tylko tego, jakich klientów chcemy pozyskać i na jakich rynkach. Ważne jest także określenie, jaki typ klienta nie jest atrakcyjny dla naszej firmy i na które typy klientów nie powinniśmy przeznaczać cennego czasu działu sprzedaży. Powinniśmy też określić, jakiego rodzaju działania podejmiemy w procesie pozyskania nowych klientów z zastosowaniem metod Inbound marketingu, a jakie za pomocą działań outbound jak np. zimne telefony.

   

  Budżet i cele sprzedażowe

  Dobry plan sprzedażowy zawiera informacje o budżetach, które posiadamy na poszczególne działania

  Jakimi środkami dysponujemy? Na co możemy je przeznaczyć, jeśli chodzi o całościowy proces pozyskiwania klientów? W zakres budżetu wchodzą tutaj szkolenia pracowników, konferencje, a także inne elementy, jak spotkania z potencjalnymi klientami, których koszty również powinny być uwzględnione jako pozycja budżetowa.

  Plan ilościowy sprzedaży musi obejmować też inne ważne punkty, które wpływają na końcowy efekt w postaci pozyskania nowego klienta. Cele sprzedażowe w tym wypadku powinny być uzupełnione chociażby o ilości konkretnych produktów czy usług, które mamy sprzedać. Cele sprzedażowe mogą być również związane z  wysokością przychodów czy ilością potencjalnych leadów, jakie należy zdobyć bądź telefonów, jakie codziennie musi wykonać dział sprzedaży. Te właśnie czynniki pośrednio mierzą skuteczność podejmowanych działań sprzedażowych.

   

  Szablon planu sprzedaży od BusinessWeb – kompleksowe planowanie działań sprzedażowych

  Narzędziem, które może nam pomóc w zakresie tworzenia planu sprzedaży, może być szablon planu sprzedaży opracowany przez BusinessWeb. Szablon ma postać gotowego do wypełnienia dokumentu, który usystematyzuje informacje posiadane przez organizację. Szablon sprzedaży BusinessWeb można dostosować do różnych typów przedsiębiorstw i różnych sposobów prowadzenia działań sprzedażowych.

  Dzięki planowi sprzedaży opracowanemu przez BusinessWeb możesz podejść bardziej szczegółowo do tego, w jaki sposób przygotować plan i co powinien on zawierać. Otrzymujesz gotowy szablon, żeby skutecznie zaplanować elementy planu sprzedaży.

  Wychodząc dalej poza sam plan, zachęcamy Cię do skorzystania z rozwiązań Hubspot Sales Hub. Umożliwiają one lepszą organizację sprzedaży, ponieważ eliminują rutynowe czynności sprzedażowe, takie jak pisanie tych samych maili do klientów czy tracenie czasu na follow up, który dzięki Hubspot Sales Hub może być wykonywany automatycznie. Hubspot Sales Hub daje także możliwość zbierania danych na temat zachowań klientów na stronie internetowej, dokumentów i wysyłanych ofert. Dzięki temu możesz lepiej przygotować ofertę i zwiększyć swoją skuteczność sprzedażową pod względem zamykania poszczególnych transakcji.

  Dobre narzędzia są kluczowe dla odniesienia przez Ciebie sukcesu. Dzięki nim na pewno zwiększysz szanse na sukces swojego planu sprzedaży.

  Szablon Planu Sprzedaży

   

  avatar

  Mariusz Gliński

  Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. Wspiera klientów do doborze najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań CRM oraz funkcji platformy HubSpot. Odpowiada za budowę wiedzy i świadomości klientów o rozwiązaniach HubSpot w Polsce.