Mariusz Gliński 8 min

  Wdrożenie CRM z analizą procesów czy konfiguracja CRM z ekspertem?

  Wolisz słuchać niż czytać? Odtwórz poniżej 👌


  W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie:

  Czy wybrać wdrożenie CRM z analizą procesów sprzedaży czy wariant konfiguracji z ekspertem?

  Korzyści płynące z wdrożeń CRM

  z analizą procesów sprzedażowych

   

  Wdrożenia z analizą procesów sprzedażowych przynoszą wiele korzyści dla naszych klientów. Przede wszystkim, umożliwiają im dokładniejsze zrozumienie przebiegu procesu sprzedaży w firmie i szczegółowe zaplanowanie pod niego ustawienia CRM.  

  Ten rodzaj wdrożenia odpowiada na potrzebę:

  "Dołączmy do wdrożenia analityka procesów sprzedażowych, który dokładnie pozna nasze procesy i pomoże nam najlepiej dostosować CRM do ich specyfiki. Chcemy, aby nasze procesy były jak najbardziej odzwierciedlone w możliwościach systemu CRM, dlatego tak ważne jest dla nas dokładne zrozumienie ich przebiegu i odpowiednie ich dostosowanie."

  Dzięki analizie procesów sprzedaży otrzymujesz:

  Dokładniejsze dostosowanie systemów CRM do Twoich potrzeb, co zwiększa efektywność i skuteczność Twoich procesów sprzedażowych. Celem naszych analiz jest bowiem maksymalne wykorzystanie CRM w Twoich procesach sprzedaży, łączenie z wniesieniem do Twoich procesów nowych możliwości jakie daje system.

  Dokumentację procesów, która pozwoli Ci analizować i optymalizować swój proces w przyszłości. Dzięki dobrze rozpisanemu procesowi dużo łatwiej będzie Ci wprowadzać zmiany w ustawieniach CRM i pracy zespołu. Dokumentacja będzie też służyć jako materiał szkoleniowy.

  System CRM działa według określonych zasad, które często wprowadzają nowe pojęcia i funkcje. Dlatego warto przedstawić je w formie graficznego przepływu pracy, co umożliwi zespołowi sprzedaży lepsze zrozumienie i śledzenie pracy w systemie CRM.

   

  Mapowanie procesu sprzedaży na statusy w lejku CRM - pomocne jako instrukcja pracy na CRM

  Mapowanie procesu sprzedaży na statusy w lejku CRM - pomocne jako instrukcja pracy na CRM

   

  Analizę współpracy zespołu sprzedaży z zespołami firmy - wdrożenia z analizą procesów sprzedażowych umożliwiają usprawnienie współpracy między różnymi zespołami  w firmie, jak zespół prawny, księgowość czy inżynierowie. Taka współpraca może na codzień zajmować dużo czasu i jej ustawienie w CRM, może pomóc odzyskać sprzedawcom czas na sprzedaż. 

   

  Korzyści płynące z wdrożeń CRM

  z wsparciem konfiguracji przez eksperta

   

  Wdrożenie z konfiguracją systemu przez eksperta, kierowane są do firm które wiedzą czego oczekują od CRM, mają opracowany proces sprzedaży i chcą aby osoba dobrze znająca system, szybko im go ustawiła.

  Ten rodzaj wdrożenia często ogranicza się do realizacji konkretnej potrzeby jaką ma klient, którą można zrealizować kilkoma spotkaniami czy godzinami. 

  Ten rodzaj wdrożenia odpowiada na potrzebę:

  "Poproszę o eksperta z dogłębną znajomością systemu CRM, który pomoże mi zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuję, a następnie dostosuje go pod moje potrzeby, jednocześnie zapewniając mi odpowiednie szkolenie z jego obsługi."

  W przeciwieństwie do mapowania procesów sprzedaży, w tym przypadku nie powstaje szczegółowa dokumentacja procesów. Konfiguracja systemu jest oparta na dostarczonych przez klienta informacjach i dokumentach. Warto rozważyć ten rodzaj wdrożenia jeżeli w firmie istnieje dobrze spisany proces sprzedaży lub istnieje konkretna jasna potrzeba w zakresie ustawienia systemu. 

  Dzięki ustawieniu systemu przez eksperta otrzymujesz:

  Skonfigurowany pod Twoje potrzeby CRM - ekspert ustawia go na bazie Twoich wymagań, zapewniając prawidłowe użycie jego funkcji i możliwości. 

  Zapewnienie ustawień według najlepszych praktyk i standardów danego systemu CRM - ekspert pilnuje aby konfiguracja systemu, była przeprowadzona według przyjętych w danym rozwiązaniu standardów.

  Szybkość wdrożenia - ponieważ od razu przystępujemy do konfiguracji systemu, oddanie konfiguracji następuje znacznie szybciej, nie ma w niej bowiem analizy procesów

  Konfigurację najważniejszych funkcji - skupienie się na potrzebach jakie masz teraz i skonfigurowanie systemu pod te potrzeby, bez rozbudowanego projektu wdrożeniowego

   

  Wdrożenie z analizą procesów

  a konfiguracja z ekspertem

   

  W przypadku wdrożeń z analizą procesów sprzedażowych, dokładnie rysujemy przebieg Twoich  procesów w firmie (są one przygotowane w formie diagramów przepływu pracy). Podczas prac szukamy możliwości jego maksymalnego usprawnienia dzięki funkcjom wnoszonym przez CRM. 

  Otrzymujesz od nas schemat działania Twojego procesu pracy w CRM oraz instrukcję dla Twojego zespołu sprzedaży.

   

  Przykład mapowania procesu sprzedaży - Nowa Transakcja

  Przykład mapowania procesu sprzedaży - Nowa Transakcja

   

  Wariant wdrożenia z ekspertem, jest dedykowany klientom, którzy mają jasną wizję swoich procesów i oczekiwań,  i chcą skorzystać z doświadczenia osoby dobrze znającej dany CRM, przyspieszając jego konfigurację. 

  W takim przypadku wdrożenie polega na dostosowaniu CRM do Twoich potrzeb, bez szczegółowej analizy i zmiany samego procesu sprzedażowego.

  Jeśli masz jasno określone oczekiwania względem systemu CRM i potrzebujesz szybkiej konfiguracji, to najlepszym wyborem będzie wariant z ekspertem. Natomiast, jeśli priorytetem dla Ciebie jest uporządkowanie procesów sprzedażowych przed wdrożeniem i dokładne zaplanowanie ustawień systemu, to lepszym wyborem będzie wariant z analizą procesów.

   

  Wdrożenie z analizą procesów - przykłady korzyści dla klientów

   

  Wdrożenia z analizą procesów sprzedażowych pomagają w usprawnieniu obecnych procesów. W naszych projektach klienci poprawili następujące obszary swojego działania:

  • Lepsza analityka konwersji sprzedaży - Dzięki analizie procesu sprzedaży udało nam się rozwiązać problem dostarczania przez lejek sprzedaży nieprawdziwych wyników dotyczących konwersji i prawdopodobieństwa zamykania szans sprzedaży.
  • Ustalenie dokładnego procesu obsługi partnerów - Analiza procesu pracy klienta pozwoliła nam zaprojektować w pełni funkcjonalny, posprzedażowy proces wdrożeniowy dla partnerów B2B.
  • Ustawienie współpracy między zespołami wsparcia sprzedaży - Analiza codziennej pracy zespołu sprzedaży pozwoliła na dopasowanie narzędzi dostępnych w CRM oraz zoptymalizowanie komunikacji pomiędzy zespołami, co znacznie zmniejszyło czas pracy administracyjnej oraz poprawiło przepływ informacji.
  • Uporządkowanie procesów prospectingowych - Dzięki pogłębionej analizie danych zbieranych przez klienta udało nam się znacznie uporządkować procesy prospectingowe. Przełożyło się to na szybsze otwieranie nowych szans sprzedaży.
  • Poprawa procesów kwalifikacji leadów - Dzięki analizie procesu kwalifikacji leadów udało nam się zminimalizować czas poświęcany przez zespół sprzedaży na słabej jakości kontakty oraz szybciej wyłapywać klientów o dużym potencjale.
  • Lepsza integracja marketingu i sprzedaży - Analiza współpracy sprzedaży z marketingiem pomogła znacznie zwiększyć jakość przekazywanych leadów do zespołu sprzedaży. Poprawiło to wyniki z prospectingu oraz jakość leadów sprzedażowych.

  Te przykłady pokazują, jak wdrożenia z analizą procesów sprzedażowych mogą przyczynić się do osiągnięcia znaczących sukcesów i wzrostu firmy.

   

  Wdrożenie z konfiguracją przez eksperta - przykłady korzyści dla klientów

   

  Klienci którzy skorzystali z wdrożenia z ekspertem, odnieśli następujące korzyści:

  • Szybkie uruchomienie CRM - zespół sprzedaży rozpoczął pracę na CRM po 2 tygodniach.  Klient posiadał prosty proces obsługi transakcji i zależało mu na jego ustawieniu w systemie i generacji podstawowych raportów.
  • Wiedza o pracy zespołu - ustawienie stanowisk pracy sprzedawców, podłączenie poczty, kalendarza oraz ustawienie lejka sprzedaży z jego raportowanie, dało wgląd menadżerowi sprzedaży w bieżąca pracę zespołu i możliwość podejmowania działań korygujących.
  • Kontrola nad nowymi kontaktami w CRM - poprzez ustawienie widoków pracy oraz podłączenie CRM do strony WWW, uzyskano jasną informację  nowych kontaktach oraz statusie pracy na już istniejących.
  • Szybkie poznanie CRM - podczas spotkań klient został przeszkolony z najlepszych praktyk pracy na systemie, zyskując na czasie jego uruchomienia we własnym zakresie

  Jak widać konfiguracje z ekspertem, dają możliwość szybkiego ustawienia systemu pod konkretne cele i potrzeby klienta. 

   

  Podsumowanie

  Podsumowując, wybór pomiędzy wdrożeniem CRM z analizą procesów sprzedażowych a konfiguracją z ekspertem zależy od potrzeb i priorytetów Twojej firmy. Wdrożenia z analizą procesów sprzedażowych umożliwiają dokładne dostosowanie systemu CRM do Twoich potrzeb, optymalizację procesów sprzedażowych i usprawnienie współpracy w firmie.

  Natomiast wariant z ekspertem zapewnia szybkie ustawienie systemu CRM zgodnie z Twoimi wymaganiami i przeszkolenie w jego używaniu. Bez względu na wybór, zarówno analiza procesów, jak i konfiguracja z ekspertem mogą przynieść znaczące korzyści i sukcesy dla Twojej firmy.

  avatar

  Mariusz Gliński

  Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. Wspiera klientów do doborze najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań CRM oraz funkcji platformy HubSpot. Odpowiada za budowę wiedzy i świadomości klientów o rozwiązaniach HubSpot w Polsce.