Mariusz Gliński 8 min

  13 korzyści z wdrożenia systemu CRM

  Wolisz słuchać niż czytać? Odtwórz poniżej 👌


  Implementacja systemów informatycznych z rodziny CRM może przynieść nie tylko krótkofalowe skutki w postaci polepszenia organizacji kontaktów z klientami. Stanowią one wydajne narzędzie do polepszenia organizacji pracy w firmie jako całości, a także zwiększenia komfortu wykonywania obowiązków służbowych przez wszystkich pracowników — od „szeregowych” aż po stanowiska kierownicze. A zatem, korzyści z wdrożenia systemu CRM są jednoznaczne. Jak wygląda to w szczegółach?

  Nowe wezwanie do działania

   

  Korzyści z wdrożenia systemu CRM

  W związku z tym, że proces ten jest ogromnie wielowątkowy, opisanie wszystkich zalet CRM może być dość trudnym zadaniem. Mimo to warto sporządzić ich ogólnikową, przekonującą listę w celu jak najlepszego zbadania tego zagadnienia.

   

  1. CRM pozwoli na stworzenie wydajnej i szczegółowej bazy danych

  Centralizacja obiegu informacji to jedna z podstawowych zalet systemu CRM. Zachodzi ona dwojako: na początku na etapie migracji dotychczasowych informacji krążących w firmie jeszcze przed wdrożeniem, a następnie już podczas funkcjonowania systemu. Dzięki takiej bazie danych, wszystkie dane klientów zebrane są w jednym, łatwo dostępnym miejscu. 

  Minimalizuje to element biurokratyczny funkcjonowania firmy, optymalizuje workflow, a także skraca proces podejmowania decyzji przez menedżerów oraz inne osoby wykonujące kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie. 

   

  Przekłada się to na ogólne zwiększenie wydajności pracy, a co za tym idzie — oszczędności finansowe.

   

  2.CRM pozwoli na centralizację kanałów komunikacyjnych

  Wydajna i sprawna komunikacja pomiędzy poszczególnymi pracownikami firmy, czy też jej działami i segmentami, jest jednym z najbardziej istotnych czynników dla jej sprawnego funkcjonowania. 

  Korzyści z wdrożenia CRM polegają między innymi na skupieniu wszystkich kanałów komunikacji w jednym miejscu — oznacza to koniec zdezorganizowanej korespondencji elektronicznej przy pomocy innych kanałów. Co ważne, ten rodzaj centralizacji obejmuje nie tylko komunikację wewnętrzną, ale i zewnętrzną. Kontakt z klientami zostaje w całości przejęty przez specjalnie zaprojektowany system informatyczny, co przekłada się na dalszą optymalizację procesu pracy, zwiększenie wydajności oraz, rzecz jasna, oszczędności. 

  Warto podkreślić, że istnieje nie tylko desktopowych, ale i mobilny CRM, dzięki czemu kanały komunikacji są maksymalnie kompleksowe.

  zalety crm jest mobilny

  3. CRM umożliwi zwiększenie roli automatyki w funkcjonowaniu firmy

  Kto lubi przepisywać te same informacje do kilku lub kilkunastu miejsc? Z pewnością, produktywność dowolnego pracownika może być skierowana na zdecydowanie bardziej istotne cele. 

  Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi CRM, informacje dotyczące korespondencji mailowej, połączeń telefonicznych, a także innych aktywności wewnętrznych w firmie (spotkania etc.) mogą być automatycznie wprowadzane do logów, bez konieczności jakichkolwiek ingerencji ze strony pracownika

  Jak wiadomo, automatyzacja procesów doprowadza do istotnych oszczędności finansowych w każdej firmie — idzie to w parze z bardziej efektywnym wykorzystaniem siły roboczej przy ważniejszych zadaniach.

   

  4.CRM posiada system przypomnień, przydatny podczas każdego procesu sprzedażowego

  korzyści CRM posiada system przypomnień przydatny podczas każdego procesu sprzedazowego

   

  Każdy proces sprzedaży i kontaktu z klientami wymaga należytej dbałości — a w natłoku obowiązków, łatwo można zapomnieć o wielu szczegółach wynikających z natury danej transakcji. Korzyści z wdrożenia systemu CRM pokrywają także ten aspekt, ponieważ obejmują wprowadzenie systemu przypomnień dla pracowników w zależności od tego, gdzie w danym momencie potrzebny jest ich wkład. 

   

  Wpływa to na pozyskiwanie nowych klientów, a także wielokrotnie już wspominaną, ogólną organizację pracy.

   

  5. CRM wydajnie zorganizuje dane kontaktowe wszystkich klientów

  korzyści z wdrożenia systemu crm - dane o klientach

   

  Choć wydaje się to być częścią punktu pierwszego, w rzeczywistości obejmuje kilka bardziej szczegółowych aspektów. Przede wszystkim, wszelkie dane kontaktowe zawarte w bazach danych mogą być w każdej chwili przeszukane pod kątem wygodnych słów kluczowych. 

  Oprócz tego CRM pozwala na śledzenie aktywności klientów, polegającej np. na odwiedzeniu strony internetowej firmy, pobrania określonego contentu lub nawiązaniu kontaktu z konkretnymi pracownikami firmy. 

   

  Dzięki takim danym znacznie łatwiej jest określić profil potencjalnego nabywcy i wydajnie dopasować się do jego potrzeb.

   

  Nowe wezwanie do działania

   

  6. CRM pozwala na rozwiniętą agregację danych kontaktowych

  Kolejną cechą baz danych klientów jest łatwość jej przeszukiwania. Nie dotyczy to tylko samych nazw firm, lecz właściwie dowolnych cech, jakie przypiszemy do danego kontaktu w systemie CRM — mogą być to np. dane geograficzne, rozmiary firmy, aktualny etap sprzedaży czy historia wszelkich kontaktów. 

  Wymagany fragment danych może zostać wyszukany przez pracownika w dosłownie kilka sekund, co znacznie ułatwia aspekt organizacyjny podczas pracy w dowolnej firmie. Zachodzi tu swoisty efekt skali — im większy podmiot, korzystający z zalet CRM, tym większe wymierne korzyści czasowe i finansowe.

   

  7. CRM wydajnie spełnia funkcję dokumentacyjną

  zalety systemu crm automatyczne raporty

   

  Zapomnij o ręcznym wpisywaniu danych do raportów!

  Dzięki automatyzacji kolejnego wewnętrznego procesu zachodzącego w dowolnej firmie — generowania raportów — znika konieczność żmudnej i powtarzalnej pracy biurokratycznej, polegającej na wielokrotnym wpisywaniu danych sprzedażowych do tego rodzaju dokumentów. 

  Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na pracy twórczej, czyli interpretacji danych i wyciąganiu z nich realnych wniosków. Praca o charakterze czysto technicznym odchodzi na dalszy plan, co jest jedną z największych korzyści z wdrożenia CRM.

   

  8. CRM pozwala na daleko posuniętą automatyzację prognostyki

  Kolejne zadanie, które można z łatwością oddać w ręce mądrze zaprojektowanego oprogramowania, to tworzenie prognoz biznesowych. Przebiega to podobnie do generowania raportów, lecz efektem są nieco inne dane. 

  CRM, na podstawie przesłanki powtarzalności i prostych obliczeń, jest w stanie dostarczyć istotnych danych, pozwalających na zauważenie trendów rynkowych, szybkie odkrycie nisz, a także ogólne wsparcie prognostyki dokonywanej przez pracowników. 

  Niech liczbami zajmie się dobry CRM (np. HubSpot CRM), a twórczym myśleniem — człowiek.

   

  9. CRM ułatwia proces skalowania biznesu

  Jest to korzyść pośrednio wynikająca z automatyzacji omówionych powyżej procesów. W celu odpowiedniego skalowania działalności sprzedażowej firmy potrzebne są konkretne dane, przy pomocy której zostaną zidentyfikowane trendy, działania przedsiębiorstwa odnoszące największe sukcesy i generujące najbardziej istotne zyski

  Informacje te, zawarte najczęściej w raportach, pełnią nie tylko funkcję wydajnego gruntu merytorycznego pod prognostykę i krótkofalowe identyfikowanie zachowań rynkowych — może być również częścią szeroko zakrojonego procesu skalowania działalności, postępującego w miarę rozrostu firmy.

   

   

  10. CRM maksymalnie ułatwia wszystkie aspekty komunikacji

  crm korzyści

  Centralizacja jest tylko częścią większej układanki. Zalety systemu CRM obejmują nie tylko wydajną organizację wszelkich procesów bezpośredniej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, ale również optymalizują komunikację pośrednią

  Dzieje się tak za sprawą rozwiniętego systemu tagowania poszczególnych pracowników czy przydzielania odpowiedzialności za konkretne zadania — wszystkie te czynności można przeprowadzić bezpośrednio w systemie. 

  A zatem zbędna i mało wydajna komunikacja mailowa może być zastąpiona w całości przez CRM.

   

  11. CRM zapewnia stabilność technologiczną niezależnie od rozwoju firmy

  Omawiany rodzaj systemu informatycznego przypomina nieco żywy organizm — można dostosować go do dynamicznie zmieniających się cech firmy, nawet w przypadku gwałtownego rozwoju czy sytuacji bardziej szeroko zakrojonych, takich jak całkowita zmiana modelu profilu biznesowego czy nawet dziedziny działalności. 

  CRM rośnie wraz z firmą, wspierając ją w każdym aspekcie ekspansji.

   

  12. CRM pozwala na uzyskanie rzetelnej pomocy technicznej

  Żadna technologia nie jest całkowicie bezawaryjna, a systemy CRM nie należą do wyjątków od tej ogólnej reguły. 

  Na szczęście, dzięki wsparciu takich podmiotów jak BusinessWeb partner HubSpot w Polsce, firmy implementujące ten system mogą liczyć na nieprzerwane wsparcie techniczne, profesjonalne porady oraz wszelką pomoc w przypadku konieczności dostosowania szczegółów funkcjonalności systemu do zmieniających się wymagań przedsiębiorstwa.

   

  13. Korzyści z wdrożenia systemu CRM to czysta praktyka, a nie tylko teoria

  Statystyki nie kłamią. Wdrożenie CRM przekłada się na istotny wzrost sprzedaży — w niektórych przypadkach o aż 30%. Jest to naczelny efekt pomniejszych korzyści, polegających na ogólnym polepszeniu kontaktów z klientem, organizacji oraz kultury pracy. 

  Ponad 90% firm zatrudniających minimum tuzin pracowników korzysta z systemów CRM — dlaczego więc nie skorzystać z tych możliwości?

  Nowe wezwanie do działania

   

  avatar

  Mariusz Gliński

  Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. Wspiera klientów do doborze najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań CRM oraz funkcji platformy HubSpot. Odpowiada za budowę wiedzy i świadomości klientów o rozwiązaniach HubSpot w Polsce.