Skip to content
Mariusz Gliński 9 min

Poznaj podstawowe funkcje HubSpot CRM

Wybór odpowiedniego systemu CRM nie jest łatwe. W tym artykule poznasz najważniejsze zalety HubSpot CRM, ale zachęcamy również do pobrania checklisty, która pomoże Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

→   Kliknij TUTAJ aby pobrać też naszą checklistę - 19 kluczowych pytań, które pomogą Ci wybrać najlepszy CRM dla Ciebie

 

HubSpot CRM - oprogramowanie nie tylko dla dużych firm

Udostępniany przez HubSpot bezpłatny CRM jest aplikacją, w której można bez obaw przechowywać informacje i dane osób, współpracujących z Twoją firmą.

Intuicyjny interfejs pozwala w kilku prostych krokach poprawić efektywność i skuteczność komunikacji z przyszłymi i obecnymi Klientami firmy. Na samo oprogramowanie składa się bogata lista bezpłatnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych, które obsługują trzy zasadnicze bazy danych dotyczące Twoich klientów: kontakty, firmy oraz transakcje.

Poza wspomnianymi rodzajami informacji, HubSpot CRM zapewnia sprawną organizację działań w ramach Marketingu i Sprzedaży, pozwalając na zwiększenie konwersji sprzedaży, lepszą kontrolę procesu i poprawę wyników finansowych firmy.

 

Raporty wyników działań marketingowych i sprzedażowych w Hubspot CRM

Stworzone z myślą o kontroli działań w Twojej  firmie- raporty (dashboards), służące do zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi, zapewniają pełny wgląd w postęp poszczególnych procesów, pozwalając tym samym na określenie poziomu efektywności działań sprzedażowych.

 

Raporty wyników działań marketingowych i sprzedażowych w Hubspot CRM

 

Korzystając zaś z pozostałych, bezpłatnych narzędzi marketingowych dostarczanych przez HubSpot (takich jak Marketing Hub czy Sales Hub), zyskujesz całościowy wgląd w podejmowane w ich obrębie- aktywności.

Wszystkie podstawowe funkcje HubSpot przedstawiamy również na jednym z naszych video:

 

Nawigacja w obrębie HubSpot CRM jest niezwykle łatwa. Używając dostępnego w górnej części strony-menu, można dostosować pulpit z raportami  do aktualnych potrzeb. Uporządkowanie niezbędnych danych może się zatem odbywać w oparciu o wybrany przedział czasowy, obsługiwane firmy, zespoły pracujące nad projektem, czy też poziom finalizacji transakcji.

 

hubspot crm dashboard

 

Dane kontaktów, firm i transakcji trzymanych w HubSpot CRM

Dane kontaktowe osób z którymi prowadzisz relacje, firmy w których one pracują oraz powiązane z nimi transakcje- stanowią podstawę obsługi Twojego systemu CRM.

Można wytworzyć między nimi różnorodne powiązania, dla przykładu- do danego kontaktu możesz dołączyć transakcje i nazwę firmy, a do wybranej firmy- kilka transakcji i wiele kontaktów. Pozwala Ci to na zgromadzenie kompleksowej wiedzy o zależnościach pomiędzy najważniejszymi danymi bazy CRM.

Dane kontaktów w Hubspot CRM

Baza danych kontaktowych jest prawdziwym sercem całego CRM. Niezbędne, podstawowe ustawienia w ramach HubSpot CRM, umieszczono w opcji Contacts. Bez trudu można tutaj przełączać różne dane za pomocą dostępnych filtrów. Dzięki intuicyjnej personalizacji, jaką oferuje menu Customize, poszczególne kolumny wyświetlane w tabeli mogą wyglądać tak, jak chcesz.

 

Dane kontaktów w Hubspot CRM

 

Znajdujące się zaś obok nazwy wybranego kontaktu – Preview, pozwala uzyskać szybki podgląd podstawowych danych, natomiast w ramach nazwy kontaktu, umieszczono jego pełne dane.

 

Hubspot CRM dane kontaktu

  

Dane Firm w Hubspot CRM

Korzystając z tej kategorii, bez trudu pogrupujesz posiadaną bazę kontaktów pod względem różnych firm z którymi współpracujesz. Poznanie podstawowych informacji, umożliwia opcja Contacts > Companies. Podobnie jak w przypadku kontaktów, zostaje wyświetlona tutaj lista firm zgromadzona w bazie danych. Widok tabel jest łatwo spersonalizować w taki sposób, aby wyświetlał on wybrane właściwości firm, bądź zawężał parametry filtrowania.

Ikona Preview obok nazwy firmy, pozwala na szybkie przeanalizowanie podstawowych informacji na jej temat. Natomiast w ramach jej nazwy, przedstawiono bardziej szczegółowe dane na temat firmy.

HubSpot w sposób domyślny kojarzy ze sobą firmy i odpowiadające im- kontakty, w oparciu o nazwę domeny w adresie mailowym. Powiązane kontakty pojawią się zatem w rekordzie danej firmy i odwrotnie.

 

Dane Transakcji w Hubspot CRM

Dzięki tej kategorii danych można tworzyć dedykowane różnorodnym potrzebom ścieżki sprzedaży, jednocześnie śledząc postęp poszczególnych operacji. Dostęp do wszystkich potencjalnych i zawartych transakcji znajduje się w menu Sales > Deals. Dane w ramach panelu Transactions mogą być przy tym wyświetlane na dwa sposoby:

 • Tabela – prezentuje listę ofert. Funkcje dostosowania pozwalają określić właściwości transakcji, które mają być wyświetlane jako kolumny tabeli.

  Dane Transakcji w Hubspot CRM
 
 
 • Tablica – przedstawia oferty, przyporządkowane do poszczególnych kolumn, które reprezentują różne etapy procesu ich finalizacji. Stanowi ona zatem wizualną charakterystykę postępów poszczególnych procesów sprzedażowych. Tablica zapewnia również wgląd w ilość pojedynczych transakcji, wraz z łączną kwotą przychodów na poszczególnych etapach sprzedaży. Wystarczy jedynie przeciągnąć daną ofertę we właściwe miejsce, aby ulokować ją na aktualnym etapie sprzedaży.

deal w Hubspot CRM

 

CRM stworzony przez HubSpot pozwala także na ręczne kojarzenie kontaktów i firm z odpowiadającymi im transakcjami. Wszelkie dane, takie jak korespondencja, notatki, połączenia, zaplanowane zadania oraz przyszłe spotkania pojawią się na osi czasu danej transakcji.

 

Zadania do wykonania w Hubspot CRM

Systematyczne planowanie i realizowanie zadań, pozwala na stałą kontrolę procesu sprzedaży. Dostępny w ramach HubSpot CRM- pulpit zadań, prezentuje przejrzystą listę nadchodzących działań. System zapewnia przy tym praktyczną funkcję ich filtracji, w oparciu o kryteria takie jak osoba przypisana do zadania, termin realizacji, postępy prac oraz ich dokładny opis. Dodanie kolejnego zadania jest możliwe dzięki kliknięciu Create> Task. Natomiast wybranie NAME istniejącego zadania, pozwala dokonać edycji jego szczegółów lub przyporządkowania mu kontakt, firmy bądź umowy.

Widok pulpitu zadań może przyjmować dwie formy:

 • Tabela – wyświetla pełną listę Twoich zadań. Ukończenie jednego z nich można oznaczyć, poprzez kliknięcie w pole po jego lewej stronie. Klikając zaś w nazwę zadania, bez trudu dokona się jego edycji.

  lista zadań w Hubspot CRM

 • Tablica– prezentuje aktualne zadania, porządkując je w kolumnach. Powstają one w oparciu o status poszczególnych działań, dając tym samym wizualną reprezentację postępów prac. Zmiany statusu zadań (podobnie, jak w przypadku ofert) dokonuje się poprzez przeciągnięcie ich do odpowiedniej kolumny.

Narzędzia wsparcia sprzedaży w Hubspot CRM

Darmowe konto w HubSpot CRM zapewnia katalog różnorodnych, a przy tym wszechstronnych narzędzi sprzedażowych. 

Znajdują się one w głównym menu nawigacyjnym, w zakładce Sales. Pozwalają na znacznie usprawnienie procesu sprzedaży, integrując się w sposób płynny z pozostałymi funkcji systemu CRM.

 

Ustawienia w Hubspot CRM

Posiadanie konta HubSpot CRM pozwala dostosować w taki sposób, aby wpisywało się w dynamikę prowadzonej działalności. Żeby to zrobić, kliknąć konieczne jest wybranie ikony SETTINGS w głównym pasku nawigacyjnym.

 

Ustawienia w Hubspot CRM

 

W menu po lewej stronie paska bocznego, pojawią się wtedy następujące sekcje: 

 • Account Defaults: Pozwalają na dostosowanie nazwy konta, języka, formatu daty, strefy czasowej oraz waluty transakcji. Można także włączyć lub wyłączyć powiadomienia o ponownych odwiedzinach leadów w ramach danej strony internetowej.
 • Contacts & Companies To tutaj dokonuje się edycji właściwości, charakterystycznych dla kontaktów i firm. W tym miejscu można także określić domyślne dane, jakie pojawiają się w sekcji Informations, z danymi poszczególnych firm.  Gwarantuje to również dostęp do następujących ustawień: 
 • Synchronizacji poszczególnych właścicieli kontaktów i firm,
 • Scalania danych dotyczących etapów ,,cyklu życia” klienta,
 • Automatycznego tworzenia powiązań między kontaktami a firmami.
 • Import & Export: Wyświetla audyt wyeksportowanych kontaktów, firm i umów. 
 • Integrations: Pozwala na połączenie posiadanej skrzynki odbiorczej z panelem HubSpot CRM. Wystarczy zainstalować rozszerzenie sprzedaży lub jeden z wybranych dodatków, wybierając opcję Email Integrations. Natomiast zapoznanie się z innymi platformami, które są kompatybilne z systemem HubSpot, jest dostępne w ramach  opcji Browse Integrations
 • Marketing: Pozwala na kontrolę ustawień reklam zamieszczanych na Facebooku, danych zebranych za pomocą formularzy, domen czy obsługi poczty e-mail.
 •  Properties: Ustawienie to zapewnia tworzenie, edytowanie i usuwanie właściwości poszczególnych kontaktów, firm oraz danych o ofertach.
 • Reports & Analytics Tracking: Dają pełen dostęp do algorytmów monitorowania wybranych danych, opracowanych przez HubSpot. Umożliwiają przy tym dobranie owych ustawień do indywidualnych preferencji użytkownika.
 • Sales: Umożliwia edycję wykorzystywanych narzędzi sprzedaży, adresu BCC (ukrytego dla innych odbiorców e- mail) oraz miejsca przekierowania korespondencji. Wybierając natomiast Sales > Deals,  można edytować właściwości specyficzne dla transakcji rejestrowanych w CRM i ustawić domyślne dane, które pojawiają jako opisy poszczególnych ofert. W tym miejscu łatwo też zdecydować, czy należy dodać lub zamknąć określoną umowę lub umieścić ją na danym etapie finalizacji, razem z powiązanymi kontaktami i firmami.
 • Użytkownicy i zespoły : to tutaj następuje dodawanie, edytowanie lub usuwanie użytkowników systemu CRM.
 
 

Popraw jakość obsługi z HubSpot CRM

Przedstawione powyżej funkcje systemu HubSpot CRM, pomimo ich podstawowego zakresu, dają duże możliwości w zakresie organizacji sprzedaży w Twojej firmie. Korzystając z proponowanych ustawień HubSpot CRM, masz możliwość szybkiego uruchomienia CRM w swojej firmie i zwiększenia jakości obsługi Klienta.

Skontaktuj się z nami i poznaj jak Hubspot CRM może być wykorzystany w Twojej firmie.

New call-to-action

avatar

Mariusz Gliński

CEO BusinessWeb/ RevPoint – Customer Success Manager

Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. W ramach realizacji projektów realizuje audyty wdrożeniowe w ramach swojej roli jako Customer Success Managera całego projektu, weryfikując czy realizowany projekt zapewnił klientowi pełną samodzielność działania na HubSpot, po jego zakończeniu.