Skip to content
Przemek Gliński 7 min

Strategia Marketingowa - blog firmowy

Szukasz sposobów na to aby blog zaczął przynosić wymierne korzyści w postaci większej ilości leadów?

Dobrze, że tu jesteś! Sprawdź, czy wspólnie możemy uskutecznić Twoje SEO, dzięki HubSpot i wyciągać więcej leadów z bloga

HubSpot Video

Czym są klastry tematyczne? Mówiąc najprościej – to zbiór treści opracowywany w ramach danego produktu lub usługi, którego zadaniem jest zaspokojenie wszystkich potrzeb informacyjnych potencjalnego klienta, w ramach danego obszaru wiedzy.

Dla przykładu w BusinessWeb mamy klastry CRM i Marketing Automation, pokrywające dostarczane przez nas usługi i dostarczające kompleksową informację w poszukiwanym przez klientów zakresie informacji. 

W ramach klastra tematycznego są tworzone treści w postaci artykułów na blog, publikacji do pobrania, landing page i materiałów pozwalających domykać sprzedaż.

Infografika - wpisy blogowe- pillar page

Jakie problem rozwiązujesz dzięki warsztatom klastra tematycznego?

 • Odchodzisz od tworzenia wpisów blogowych ad hoc, kierując się w stronę bardziej strategicznego i systematycznego działania, wpływającego na wyniki SEO.
 • Wiesz, jak zaplanować i tworzyć wartościowe teksty, które pomagają firmie generować leady i realizować cele biznesowe w ramach danego produktu czy usługi.
 • Zapewniasz wsparcie procesom sprzedaży. Tworzone w ramach klastra tematycznego materiały wspierają prace handlowców, którzy za ich pomocą mogą skrócić czas rozmowy, odsyłając potencjalnego klienta do zapoznania się  z informacjami, które są na stronie internetowej, jak i utrzymać z klientami kontakt w przypadku długich procesów sprzedażowych.  
 • Zwiększasz prawdopodobieństwo zamykania transakcji dzięki pokazaniu Twoje firmy od strony eksperta w danej dziedzinie.
 • Poprawiasz wyniki SEO strony i zwiększasz ruch na stronę z Google. Klaster tematyczny wpływa na poprawę widoczności strony www w wynikach organicznych Google (SEO).
 • Docierasz do szerszej grupy potencjalnych klientów. Treści w ramach klastra tematycznego są dopasowywane do etapu lejka sprzedażowego i podróży kupującego, które składają się z trzech etapów: świadomości, rozważania i decyzji.
 • Systematyzujesz tworzenie treści i zarządzanie nią. Klaster tematyczny pomaga zinwentaryzować i uporządkować treści, które mamy w ramach danego rozwiązania/usługi i zaplanować ich ponowne wykorzystanie. 
 • Dzięki systematyzacji prac nad artykułami w klastrze łączysz je z działaniami konwersji poprzez stworzenie pomysłów na lead magenty. 
 • Masz całą wiedzę o efektywności inwestycji w treści. Korzystając z narzędzi dostępnych w HubSpot możesz śledzić skuteczność tworzonych treści i zobaczyć, czy poniesione koszty Ci się zwracają.

 

Jaki zakres wsparcia oferujemy w ramach warsztatów klastrów tematycznych?

Prace nad koncepcją klastrów tematycznych prowadzimy warsztatowo.

Warsztat 1

 • Informacje czym jest klaster tematyczny i jaka jest rola.
 • Na co zwrócić uwagę tworząc klaster tematyczny – wybór tematu i podtematy w ramach klastra tematycznego.
 • Narzędzia pomocne w tworzeniu klastra tematycznego – tworzenie tematów na podstawie analizy wyszukiwanych słów kluczowych w wyszukiwarce Google i grupowanie słów w podtematy.
 • Wykorzystanie HubSpot do planowania klastra tematycznego.
 • Informacje, jak stworzyć treści, które wspierałyby prace handlowców.

Po warsztacie przystępujesz do projektu klastra, którego wynik przejdziemy na kolejnym warsztacie.

Warsztat 2

 • Przegląd stworzonego klastra tematycznego i ewentualne rekomendacje.
 • Weryfikacja czy wybrane słowa kluczowe są poprawnie pogrupowane pod SEO.
 • Stworzenie koncepcji artykułu głównego – z jakich informacji ma się składać.
 • Stworzenie koncepcji 2 artykułów w ramach podtematów w klastrze tematycznym.
 • Stworzenie koncepcji 2 materiałów do pobrania w zamian za dane kontaktowe.
 • Przykłady linkowania wewnętrznego pomiędzy artykułami w klastrze tematycznym, które wspiera SEO.

Warsztat 3

 • Jak dystrybuować treści w ramach klastra tematycznego, żeby docierać do osób na różnych etapach lejka sprzedażowego.
 • Jak rozmiesić call to action w artykułach w celu przekierowania użytkowników do pobrania materiału lub rozmowy sprzedażowej, korzystając z funkcji smart CTA – dopasowanie komunikacji w zależności od tego, czy jest to osoba rozpoznana przez HubSpot (jest kontaktem w bazie CRM), czy jest to nowa osoba, które ma pierwszy raz styczność z firmą i treściami.
 • Jak wykorzystać HubSpot do monitorowania skuteczności treści w ramach tworzonego klastra tematycznego. Jak zobaczyć, które generują nam leady i czy koszty poniesione na tworzone treści nam się zwracają.

Jaki zakres prac jest po Twojej stronie?

 • Wybór tematu i rozpisanie podtematów w ramach klastra tematycznego 
 • Wykonanie analizy słów kluczowych na bazie szkolenia BusinessWeb
 • Inwentaryzacja obecnych treści – sprawdzenie, czy któreś możemy wykorzystać w ramach klastra tematycznego (lista materiałów w pliku – adresy URL wpisów na blogu, case study, katalogów, landing page, booków itp.). 
 • Zebranie informacji z działu sprzedaży – o co pytają klienci w procesach sprzedaży.

Scenariusz alternatywny – większe wsparcie BusinessWeb w tworzenie klastra

W wariancie alternatywnym BusinessWeb pomaga w analizie słów kluczowych, tworzy też pomysły na lead magnety. Dwa pierwsze warsztaty mają poniższy przebieg:

Warsztat 1

 • Zebranie informacji do jakiego produktu/usługi/rozwiązania mamy stworzyć klaster.
 • Zebranie informacji, jakie treści są już stworzone w ramach takiego klastra.
 • Uzupełnienie pliku przez klienta, jakie osoby biorą udział w procesie zakupowym danego rozwiązania i jakie zadają pytania.
 • Rozpoczęcie analiz i tworzenie propozycji klastra tematycznego z przykładami: pierwszym lead magnetem, rozmieszczeniem CTA i linkowania wewnętrznego w ramach tworzonego klastra.

Warsztat 2

 • Omówienie stworzonego przez BusinessWeb klastra.
 • Opracowanie listy słów kluczowych, w ramach których są tworzone treści na blog i na jakie słowa powinna być zoptymalizowana strona z danym rozwiązaniem z dołu lejka sprzedaży (BOFU).
 • Jak opracować artykuł na główny temat – przykładowy spis treści artykułu (pillar).
 • Jak opracować wybrany temat z artykułu (subtopic).
 • Przykład linkowania wewnętrznego wspierający SEO.
 • Przykładowy lead magnet – jakie informacje można w nim zamieścić; spis treści.

Warsztat 3

 • Jak dystrybuować treści w ramach klastra tematycznego, żeby docierać do osób na różnych etapach lejka sprzedażowego.
 • Jak rozmiesić call to action w artykułach w celu przekierowania użytkowników do pobrania materiału lub rozmowy sprzedażowej, korzystając z funkcji smart CTA – dopasowanie komunikacji w zależności od tego, czy jest to osoba rozpoznana przez HubSpot (jest kontaktem w bazie CRM), czy jest to nowa osoba, które ma pierwszy raz styczność z firmą i treściami.
 • Jak wykorzystać HubSpot do monitorowania skuteczności treści w ramach tworzonego klastra tematycznego. Jak zobaczyć, które generują nam leady i czy koszty poniesione na tworzone treści nam się zwracają.

Wpisy blogowe - umów się na spotkanie
avatar

Przemek Gliński

HubSpot Inbound Marketing Strategist

Wysokiej klasy specjalista z dużym doświadczeniem w tworzeniu strategii Inbound Marketingu, na której silnie bazuje HubSpot. Z powodzeniem wdraża zarówno strategię Inbound Marketingu, jak również HubSpot w ramach całego obszaru marketingowego.