Skip to content
Mariusz Gliński 4 min

Konfiguracja procesu sprzedaży na HubSpot

Chcesz skonfigurować proces sprzedaży na HubSpot tak, aby Twój zespół na co dzień mógł skupić się na najważniejszych zadaniach i najbardziej „kalorycznych” potencjalnych klientach?

Zobacz, czy możemy Ci w tym pomóc ⤵

HubSpot Video

 

Miej pewność, że nic w procesie sprzedaży nie zginie i wykorzystasz 100% potencjału bazy kontaktów.

To wszystko dzięki ustawieniu HubSpot z wykorzystaniem najlepszych praktyk, wypracowanych przez nas w kilkudziesięciu projektach wdrożeń HubSpot.

ustawienie procesu sprzedaży

Jaki problem rozwiązujesz w ramach konfiguracji procesu sprzedaży?

 1. Nie masz systematycznego procesu pracy na firmach, kontaktach i transakcjach.
 2. Nie wykorzystujesz „złotej szóstki” HubSpot – zbierania informacji o mailach, telefonach, spotkaniach, notatkach, zadaniach i transakcjach.
 3. Sprzedawcy nie mają jasnej listy zadań i szybkiego dostępu do najważniejszych informacji o postępach prac sprzedażowych.
 4. Nowe pozyskiwane kontakty z działań marketingu oraz sprzedaży, nie przechodzą przez systematyczny proces ich kwalifikacji i lejka sprzedażowego.
 5. Lejek sprzedażowy podaje fałszywe lub błędne dane na temat prognozowanych przychodów z transakcji.
 6. Wykorzystujesz pracę na transakcjach dla kontroli procesów pracy na kontakcie, utrzymując w nich niepoprawne transakcje, które powinny być MQL, SQL na kontakcie, a nie transakcją (Deal) w HubSpot.
 7. Sprzedawcy nie wykorzystują w pełni możliwości HubSpot – nie mają potworzonych widoków, kolejek zadań. W pracy na kontaktach panuje bałagan i ciężko znaleźć najważniejsze zdania do wykonania.
 8. Brak lub błędne wykorzystanie forecastu – prognozowania sprzedaży (targetu).
 9. Brak systemu kwalifikacji  leadów – handlowcy pracują na leadach o niskim potencjalne.
 10. Brak analizy konwersji – nie wiemy, jak wygląda cykl życia leada i jakie działania sprzedaży zbliżają nas do zamknięcia transakcji.


Plan działań z usługą

 1. Przeprowadzamy warsztaty, dzięki którym poznajemy Twój obecny proces sprzedaży.
 2. Sprawdzamy konfigurację stanowisk pracy pod wykorzystanie „złotej szóstki” HubSpot.
 3. Omawiamy i projektujemy z Tobą pracę na firmach i kontaktach na podstawie funkcji lifecycle stage i lead status.
 4. Projektujemy i ustawiamy odpowiednie widoki pracy na kontaktach i firmach – jeżeli otrzymujesz leady z działań marketingowych, rozszerzymy warsztaty o integrację marketingu i sprzedaży.
 5. Analizujemy proces pracy na transakcjach i projektujemy działania na lejku sprzedażowym (deal pipeline).
 6. Analizujemy i projektujemy proces pracy na zdaniach oraz jej automatyzacji i zarządzania za pomocą systemu kolejek.
 7. Analizujemy i projektujemy procesy automatyzacji procesów sprzedaży, konfigurujemy funkcję workflow HubSpot.
 8. Ustawiamy monitoring celów sprzedażowych i funkcję prognozowania sprzedaży (forecast).

Co otrzymujesz w wyniku naszej pomocy?

 1. W pełni skonfigurowany proces sprzedaży na HubSpot od pracy na kontaktach po zamykanie i raportowanie procesu sprzedaży.
 2. Jednolity i spójny system zarządzania kontaktami, dzięki któremu Twoi sprzedawcy będą pracować tylko na najbardziej „kalorycznych” leadach.
 3. Dostosowany i zorganizowany lejek sprzedażowy pozwalający dokładniej kontrolować istniejące szanse sprzedaży.
 4. Usprawnienie prognozy sprzedaży – dzięki dopasowaniu lejka sprzedażowego będziesz w stanie dokładniej przewidzieć przychody na dany miesiąc, kwartał i rok.
 5. Eliminację zbędnych działań administracyjnych i złych praktyki w codziennej pracy sprzedawców.
 6. Spójny system raportowania pracy sprzedaży z wykorzystaniem systemu raportów HubSpot w pełni skonfigurowanego pod Twoje potrzeby.
 7. Zautomatyzowane procesy i zdania tak, aby mieć czas na zajmowanie się najważniejszymi klientami.

  Co jest po Twojej stronie?


Główne elementy to wszelkie dokumenty i opisy Twojego procesu sprzedaży. Jeżeli je masz, to znacznie ułatwi nam pracę w procesie, ale nadal są to elementy opcjonalne.

 • Opis lub schemat procesu przekazywania leadów z marketingu do sprzedaży.
 • Opis lub schemat procesu sprzedaży/lejka sprzedażowego.
 • Obowiązkowa obecność na warsztacie: zespołu sprzedaży, managera sprzedaży oraz osób z marketingu, które zajmują się przekazywaniem leadów do zespołu sprzedaży.

Webinary - Konfiguracja procesu sprzedaży

avatar

Mariusz Gliński

CEO BusinessWeb/ RevPoint – Customer Success Manager

Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. W ramach realizacji projektów realizuje audyty wdrożeniowe w ramach swojej roli jako Customer Success Managera całego projektu, weryfikując czy realizowany projekt zapewnił klientowi pełną samodzielność działania na HubSpot, po jego zakończeniu.