Skip to content
Mariusz Gliński 4 min

Audyt powdrożeniowy HubSpot Sales Hub

Masz wrażenie, że Twój zespół nie wykorzystuje do końca możliwości HubSpot, a złe praktyki stały się nawykami?

Na Twoim systemie pracuje nowy zespół, który nie brał udziału we wdrożeniu i nie do końca wie, jak poruszać się po systemie?

A może po prostu chcesz mieć pewność, że po wdrożeniu Twój zespół wykorzystuje HubSpot zgodnie z najlepszymi praktykami wypracowanymi na warsztatach?

Upewnij się, że Twoi pracownicy wykorzystują wszystkie narzędzia dostępne w HubSpot, a wprowadzane dane są poprawne i jednolite. Wyrównaj poziom wiedzy pomiędzy członkami zespołu i sprawdź jakość swojego systemu.

Audyt powdrożeniowy HubSpot_BWJaki problem rozwiązujesz w ramach audytu powdrożeniowego HubSpot?

 • Skład Twojego zespołu zmienił się od czasu wdrożenia HubSpot i nie wszyscy wiedzą, jak i po co wykorzystać dostępne narzędzia?
 • Widzisz, że wprowadzane dane zaczynają różnić się od stanu faktycznego albo zaczyna brakować danych dotyczących aktywności sprzedażowych?
 • Chcesz mieć pewność, że po wdrożeniu zespół nie wyrobił sobie „złych nawyków” i będzie ciągle pracował z wykorzystaniem najlepszych praktyk?
 • Chcesz mieć pełne przekonanie, że wszyscy członkowie zespołu pracują w zorganizowany, jednolity sposób?

 

Twoi pracownicy:

 • mimo wdrożenia nie wykorzystują w pełni potencjału narzędzi sprzedażowych HubSpot – źle zapisują aktywności sprzedażowe, nie korzystają z dokumentów, snippetów, szablonów lub wycen; 
 • źle wykorzystują lejek sprzedażowy – niepoprawnie wprowadzają dane lub nieodpowiednio pracują na szansach sprzedażowych w lejku; 
 • trafnie nie wykorzystują systemu Lead Status i Lifecycle stage; 
 • nie potrafią pracować na widokach i poprawnie segregować listy kontaktów; 
 • nie tworzą (lub tworzą za dużo) zadań dla siebie i swojego zespołu; 
 • nie znają systemu i wykorzystują go niepoprawnie lub w minimalnym stopniu (nowi pracownicy); 
 • tworzą raporty, które są niezgodne z rzeczywistością, nie pokazują bieżącego odbicia pracy zespołu lub prognozowanych przychodów.

Plan działań

 1. Wewnętrzny audyt Twojego środowiska – analiza dotychczasowej pracy zespołu, sprawdzenie poprawności i jakości wprowadzanych danych, potwierdzenie wykorzystania narzędzi sprzedażowych.

 2. Stworzenie dokumentacji z audytu – spis zaistniałych błędów oraz przygotowanie rozwiązań. Omówienie wyników audytu.

 3. Indywidualne dostosowanie planu warsztatów doszkalających dopasowany do Twoich potrzeb – sporządzenie planu warsztatów, który skupi się na elementach rozpoznanych podczas audytu.

Co jest po naszej stronie?


 1. Przeprowadzamy gruntowny audyt Twojego systemu – sprawdzamy dotychczasową pracę sprzedawców i jakość zapisanych przez nich danych. Skupiamy się na wychwyceniu złych praktyk i braków w wiedzy podczas korzystania z systemu.

 2. Badamy poziom wykorzystania HubSpot – czy sprzedawcy faktycznie wykorzystują maksymalnie i w zgodzie z najlepszymi praktykami dostępne narzędzia?

 3. Analizujemy, czy wszyscy pracownicy trzymają się jednego, ustalonego schematu działania. Czy wszyscy pracują w sposób z góry ustalony dla całego zespołu?

 4. Sprawdzamy, czy raporty pokazują prawdziwe odbicie pracy na lejku sprzedażowym i w pracy z klientami.

 5. Stworzymy, a potem dokładnie omówimy dokument z listą wykrytych błędów oraz propozycjami rozwiązań poprawiających dalsze korzystanie z HubSpot.


Co otrzymujesz na końcu prac?

Spójny system zarządzania pracą na kontaktach i pewność wykorzystania narzędzi dostępnych w HubSpot. Wyrównaną wiedzę w zespole sprzedaży i przekonanie, że pracownicy pracują z zastosowaniem najlepszych, wypracowanych już wcześniej praktyk. Wykryjemy i skorygujemy złe nawyki stosowane przez zespół.

 • Raport o obecnym stanie Twojego HubSpot i o poziomie praktycznego wykorzystania dostępnych narzędzi.
 • Listę błędów i złych praktyk, które z biegiem czasu mogą doprowadzić do bałaganu w zarządzaniu danymi.
 • Informację o lukach w wiedzy członków zespołu – sprawdzimy, czy cały Twój zespół pracuje w spójny i zorganizowany sposób. 
 • Listę dodatkowych warsztatów, które pomogą pracownikom wyrównać wiedzę z wykorzystania poszczególnych elementów systemu. 
 • Wypracowane przez zespół BusinessWeb rozwiązania CRM, które uporządkują pracę sprzedaży i rozwiążą indywidualne problemy handlowców w codziennym wykonywaniu zadań administracyjnych i sprzedażowych. 

Audyt powdrożeniowy – wykorzystuj HubSpot w 100%

avatar

Mariusz Gliński

CEO BusinessWeb/ RevPoint – Customer Success Manager

Nadaje kierunek rozwoju w BusinessWeb. W ramach realizacji projektów realizuje audyty wdrożeniowe w ramach swojej roli jako Customer Success Managera całego projektu, weryfikując czy realizowany projekt zapewnił klientowi pełną samodzielność działania na HubSpot, po jego zakończeniu.